واقعا بعد ازمدتها پیگیری مداوم و گاهی مفرط اخبار از متنوع ترین رسانه ها، هیچ رسانه ای را چون بی بی سی نیافتم. کاش سرسوزنی از این همه بی طرفی و حرفه ای گری در انعکاس خبر را رسانه های درونی داشتند.

/ 1 نظر / 8 بازدید