مدرنیسم، چالش بین دین و قانون

جالب است، برای دومین باردر سال جاری، دولت سوسیالیست اسپانیا  قانون جنجال برانگیزی را وضع می کند که رابطه ای مستقیم با دین دارد. میلیون ها نفر نیز در اعتراض به این قانون راهپیمایی می کنند و بزرگترین شکاف های بین موافقین و مخالفین، ایجاد می شود. پیش از این نیز به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان در اسپانیا منجر به راهپیمایی احتمالاً همین گروه کنونی در شهرهای مختلف این کشور شد.
درست است که نخست وزیر سابق اسپانیا گرایش بیشتری به امریکا داشت و از متحدین نزدیک اروپایی (بعد از بریتانیا) به امریکا به شمار می رفت اما با انفجارهای معروف مادرید، زاپاتروی سوسیالیست به یکباره و با رأی بالا حاکمیت را بدست گرفت و باعث شد که چرخش تفکر و ایدئولوژِی را در بالاترین مقامات اجرایی اسپانیا شاهد باشیم.
به نظر می رسد رابطه ی قانون و دین در عصر حاضر، مسئله ایست که در همه ی کشور ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
رابطه ای که هرکس با ثبت و اظهار تفکر خود، به "هویت گیری" و "استقلال" به واسطه آن می اندیشد. رابطه ای که بیشترین شکاف را و دودستگی را در بین عامه مردم ایجاد می کند.
در کشور خودمان نیز این چالش به "غیر علمی ترین" حالت ممکن پیاده سازی می شود: هر کس برای خود در دین، صاحب نظر شده و بیانیه صادر می کند! و در هیچ مسئله ای به اندازه ی این مسئله، شاهد اظهار نظر های گوناگون نیستیم.
به هر صورت این اصل واقعیتی اجتناب ناپذیر است  چرا که از خصوصیات مهم مدرنیته همین چالش بین دین و وضع قانون است.

/ 0 نظر / 11 بازدید