بلر: خدا درباره اعزام نیروهایم در عراق قضاوت خواهد کرد/ آقای بلر، آن خدایی که شما و جورج بوش در "جیب بغلتان" گذاشته اید و در مواقع نیاز از آن استفاده می کنید، در مورد سلاحهای کشتار جمعی در عراق و توجیه حمله تان به این واسطه <که دیگر همه می دانند دروغ محض بوده> قضاوت نخواهد کرد؟ شما با نظامیانتان در بصره و گند کاری نیروهایتان یک "مدرسه تروریسم" در منطقه ایجاد کرده اید. این کوچکترین دستاورد شماست.

بیروت، متن یک حاشیه/ از مهدی خلجی که به قول مهدی جامی فرهيخته ترين کفرگوی آشکاربيان ماست.

رباتيک و هوش مصنوعی/ آروين ابراهيم پور از رباتيک، هوش مصنوعی و نانوتکنولوژی می نويسد.

/ 0 نظر / 8 بازدید