بديهيست كه ديپلماتهاي ما بعد از دو سال و نيم كه منفعلانه خواستار "اعتماد" بي قيد و شرط جهانيان به ايران "با همه ي تعريفات منحصر به خود" بودند، اكنون چنين شتابزده و با كميت بالا، فيتيله ديپلماسي را تا آخرين درجه بالا بكشند؛ در طول چند روز به لندن و پكن و بروكسل و مسكو سفر كنند و نهايت تلاششان را براي جلب "اعتماد" بدون پرداخت هزينه ديپلماتيك آن كنند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
م-شجری

به نام خدا سلام بله برای مسولين و مردمی که بی مطالعه به ظواهر رای ميدهند ُ متاسفم. اميدوارم که بيش از اين از ناحيه دولت بی کفايت جديد آسيب نبينيم. با تشکر