الفبای سياست ورزی

نه، خوشم آمد! درست همزمان با اعلام ساخت نیروگاه اتمی در خوزستان، اعلام می کنند که سهام تأسیسات هسته ای به فروش می رسد. (حتی به دولتهای خارجی با انتشار جزئیات دقیق آن). این یعنی سیاست ورزی، آینده نگری و نفع طلبی طبیعی در چارچوب قوانین بین المللی. اصلی که هنوز در کشور ما نوع برخورد با آن به شدت مبهم است. باید ادامه بازی را ببینیم. هنوز خیلی زمان باقی است تا تمایز "ایدئولوژی" و "منفعت طلبی" و تکلیف واضح و شفاف برخورد با این چالش دو سویه و دائمی بر مسئولین هویدا گردد. بی انصافی نکنیم، این سیاست هم عالی بود و هم غیر قابل پیش بینی.

/ 0 نظر / 11 بازدید