انتقام امريکايی

سوريه روزهاي دشواري را پشت سر مي گذراند.  بعد از ترور حريري، دردسرهاي تازه ي بشار اسد به بيشترين دوره ي خود بعد از مرگ پدرش، حافظ اسد رسيده، طوريکه اين بار نه از سوي آمريکا و اسرائيل بلکه از سوي يک نهاد بين المللي، انگشت اشاره به سمت سوريه رفته است. به نظر مي رسد پروسه ي چالش بين امريکا و سوريه، انقام تدريجي امريکا به منظور نپذيرفتن طرح خاورميانه بزرگ از سوي سوريه است. هر آنچه هست به نظرم اين اصل خاص امريکايي مجددا پر رنگ تر مي شود که اين بار همه ي دنيا حواسشان به جريان ترور رفيق حريري است، چرا که آمريکا خواسته است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
نوشتار

سلام آقا سعید- در باره مطلب قبلی من اتفاقا موافقم با این کارها.چون به یه سری ثابت میشه (خانم عبادی و تحریمی ها)که بین احمدی نژاد وخاتمی فرق هست.

حميد

نمی دانم اين سه شب ارشاد آمدی يا نه ، استقبال مردم غافلگير کننده بود. شب بيست و سوم اطلاعات جلوی سخنرانی احمد قابل را گرفت! مهروزی و عدالت اينها تحمل سخنرانی يک روحانی شیعه را در شب قدر آنهم با موضوع حق محوری ندارد تو از بسته شدن باب سکولاريسم و ليبراليسم و فمينيسم ، نهيليسم ( اين ديگر خيلی خنده داراست ) می گويی!..در ميخانه ببستند خدايا مپسند/که در خانه تزوير و ريا بگشايند..