از هر دو سو ضرر نکنیم

به نظرم حالا که دیگر ایران چیزی برای از دست دادن در "خدشه دار شدن روابط بین المللی" ندارد، بهتر است پرونده هسته ای را با چنگ و دندان نگه دارد تا از هر دو سو، ضرر نکند. یعنی عدم پذیرش غنی سازی در خاک روسیه.  در دوره ی خاتمی اگر می گفتیم در پرونده هسته ای انعطاف نشان دهید برای این بود که هم به رابطه های دیپلماتیک می اندیشیدیم، هم به انرژی هسته ای. اما اینک دیگر چیزی به اسم "رابطه مطلوب دیپلماتیک" برایمان نمانده، آمریکا هم که دیگر از این عصبانی تر نمی شود و با این جایگاه بی نظیر اتحادیه اروپا، بعید است که حمله نظامی به ایران داشته باشد.
دیگر پروسه ایست که طی شده و نمی توان مثل معمر قذافی با خفت و خواری همه ی مواضع گذشته را یک شبه نادیده گرفت.

/ 2 نظر / 8 بازدید
mehrbod

شما ساده و خوب می‌نویسید. آیا می‌توانم در صفحه‌ام به شما لینک بدهم؟

binesh

سعيد خان سلام امروزه ۸/۳۴بودجه کشور صرف امنيت(بخوانید بلند پروازی های ابلهانه) می شود.اين يعنی تباهی سرمايه ای که می تواند برای رفاهُ شغل و آموزش هزینه شود .آنوقت آقايان عوام فریبانه از عدالت و ظهور پول نفت بر سر سفره ها سخن می رانند. مفهوم امنيت در دنيای مدرن مدت هاست تغيير کرده و چون گذشته به نيرو و توان و تجهيزات نظامی نيست.بلکه به میزان توليد دانش و ثروت تغيير شکل داده است.