مجلس هماهنگ

خيلی جالب است،‌ نمايندگان پارلمان ايران در بحرانی ترين روزهای جمهوری اسلامی يک روز کامل کاری خود را به بررسی مزخرف ترين برنامه سيما (مجموعه طنز شبکه سوم) می گذرانند، در اوج فيلترينگ و سانسور، خواستار رفع توقيف از سايت بازتاب می شوند و نامه تشکر به مهندس ضرغامی می نويسند. مردم دنيا هم (هنوز شش ماه از رياست جمهوری احمدی نژاد نگذشته) يکی يکی ابراز تنفر و انزجار کرده و عليه ايران راهپيمايی می کنند. آنوقت انتظار داشته باشيم اين مجلس احمدی نژاد را استيضاح و عزل کند؟

/ 0 نظر / 12 بازدید