مجددا چماق و هويج اين‌بار از سوی فرانسه

به نظرم بعد از استراتژی مجدد "هويچ و چماق" دوست بلازی و اعلام مهلت دو‌هفته‌ای از سوی کاندوليزا رايس مبنی بر عدم تقابل با ايران پس از ارائه پيشنهاد اروپا، وضعيت ايران پيچيده‌تر خواهد شد. به‌خصوص آنکه رئيس جمهور يک کارت بازی را که خرج نکرده بود، به قول زيدآبادی خرج کرد و سوزاند. يک نکته روشن است: اجماع جهانی صورت گرفته و در خارج از ايران همه‌چيز تثبيت شده و چيزی که نوسان دارد و غير قابل پيش‌بينی است، رفتار دولت ايران است. وگرنه الان ديگر همه می‌دانند که خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانيوم "دست‌کم در مقطع فعلی"، قطعی و بازگشت‌ناپذير است.

/ 0 نظر / 22 بازدید