فرصت روسيه

روسيه کم کم دارد از انفعال هسته ای به کشوری فعال و ؛پيشنهاد دهنده؛ تبديل می شود. حق هم دارد البته. هم فشار امريکا برايش سنگين است، هم به اتحاديه اروپا نيم نگاهی دارد تا به روش و منش آنان، به اين اتحاديه نزديک تر شود. اين کار  سود ديگری نيز دارد: فرياد حل و فصل دیپلماتيک پرونده هسته ای را بر جهان می زند، در ضمن تا حدی هم گل رئيس جمهوری ايران را که به دروازه ی خودی وارد کرد (گل لايی!‌) به دليل منافع خودش در ايران جبران می کند. ايران هم که فعلا بهت زده از محکوميت جهانی است اين پيشنهاد را تلويحا پذيرفته است.

/ 2 نظر / 12 بازدید
کوچولوها

نبینم به آقا احمدی نژاد متلک بپرونی هاااا حالا BBC یه غلطی کرد یه چی واسه خودش گفت شما چرا تکرار می کنی؟ یه سر به ما بزن...

صديف

حرفهاي كوچولوها رو جدي نگير. خوديه در ضمن ما كه از مردم اين مملكت هستيم بريديم. واي به حال روسيه با اون پوتين كومونيستش