هنر رئيس جمهور

رئيس جمهور برای اولين بار بعد از جنگ جهانی دوم، امريکا و اروپا را عليه ايران متحد کرده. ايشان کلنگ را برداشته اند و درست زده اند وسط تمام راه حل ها و مناسبات بين المللی دوره خاتمی. آقای احمدی نژاد! لطفا به جای انتقال يهوديان به آلاسکا و کانادا به فکر هوای تهران باشيد که همه دارند در آن يکجا خفه می شوند. ما "تکنيک ها ی دیپلماتيک" و "موضع استقلال طلبانه سياست خارجی" را از شما و تيم سياست خارجيتان نمی خواهيم. 

/ 2 نظر / 11 بازدید
نوشتار

سلام- پیشنهاد احمدی نژاد با حال بود. شما هم زیاد حرص نخور بچسب به درس ومشق. بعداً مثل من پشیمون نشی!!!

دانشجو نما

تو واقعا انتظارت از احمدی نژاد اينه؟؟؟؟؟....يعنی ميگی مردم رئيس جمهور واسه مملکت انتخاب ميکنن که بياد آلودگيه هوای تهرانو حل کنه؟؟؟!!!!