گره‌ی دیپلماسی ایران

دیپلماسی ما از حالت رکود خارج شده و فعال‌تر از گذشته، به‌دنبال چاره‌جویی برای خروج از بحرانی‌است که به‌واسطه یکسری مسائل اساسی بوجود آمده است. این را کتمان نمی‌توان کرد. اما آیا این دیپلماسی در مسیر صحیح خود گام برمی‌دارد؟ پاسخ این پرسش به گمان من منفی‌است. نه از این جهت که دیپلماسی دولتمردان ما با مسائل اساسی "نظام بین‌الملل" در تضاد است و هنوز "عرف دیپلماسی" از جانب ایران رعایت نمی‌شود، بلکه از این جهت که ایران، "ثبات دیپلماسی" ندارد! چیزی که بر همگان مبرهن است این است که آنچه که در خارج از ایران «در زمینه مسأله هسته‌ای» می گذرد، یک جریان ثابت است و چیزی که ثبات ندارد، رفتار دولتمردان ایرانی است. به نظرم این دیپلماسی فعال که اساسا خیلی هم خوب است، پیش از هرچیز نیاز به یک "ثبات" دارد. ثباتی که بشود با آن کلیت سیاست خارجی ایران را در مثلا ده سال آینده پیش‌بینی کرد. نگاهی به نتایج نظرسنجی مربوط به وضعیت رئیس‌جمهور بیاندازید: بیشتر شرکت‌کنندگان معتقد به یک اتفاق غیر قابل پیش‌بینی هستند! این یعنی نداشتن "ثبات دیپلماسی". چند روز پیش هم اکونومیست اعلام کرد ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری اقتصادی، بدترین کشور دنیاست. من شخصا خیلی خوشبین نیستم که در کوتاه مدت بتوان به این "ثبات" رسید. اگر همزمان با این فعال شدن دستگاه دیپلماسی «که قطعا به تشخیص آیت الله خامنه‌ای آغاز شده» یک‌سری مسائل اساسی ایدئولوژیک، و یک رویکرد به‌منظور رسیدن به همان ثباتی که گفته شد ایجاد می‌شد، این بد بینی هم طبیعتا جای خود را به خوش‌بینی می‌داد!

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرهاد

سعيد جان ... ثبات ديپلماسی کيلويی چنده داداشی ؟