در اين دو هفته كه از وبلاگستان دور بودم، اتفاقات مهمي رخ داده كه در پس آن بي شمار نقد و تحليل و پيش بيني عنوان شد. اما دو چيز توجه مرا بيش از پيش به خود جلب كرده كه سر فرصت بيشتر توضيح خواهم داد: نخست اعلام رسمي پيوستن ايران به باشگاه هسته اي جهان از سوي رئيس جمهور احمدي نژاد و دوم مواضع مهندسي شده امريكايي كه نشان داده «اتاق هاي فكري» جورج بوش، قادر به جلب افكار عمومي هست هرچند كه جمهوري خواهان خود عملا چنين توانايي را ندارند. 

/ 3 نظر / 15 بازدید
صنم

ما را کاريست هر روز با دنيای درون....وهمی پر نشاط از بودن های بيرون..و صدايی..پر هياهو در بيرون

حميدرضا

خب! منتظر تحليل هايت در رابطه با اين موضوعات هستيم.