پست های ارسال شده در دی سال 1384

نامه، ویژه "خاورمیانه بزرگ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاملی بر نشریه دی ماه نامه (3) تعدیل طرح خاورمیانه بزرگ از سوی امریکا طرح خاورميانه‌ي بزرگ، برنامه‌اي بلند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
نامه با خاورمیانه بزرگ می آید (2)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکوتاه بر "مصاحبه نامه با دکتر صدر" دکتر سید محمد صدر*، معتقد است طرح خاورمیانه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
نامه با "خاورمیانه بزرگ" می آیدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأملی بر ویژه نامه نشریه شماره 45 نامه با عنوان< نامه ویژه خاورمیانه بزرگ> مهم نیست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید