خبر وارونه در صدا و سيما

من نمی فهمم چرا تلوزيون بيانيه وزيران اروپايی را صد در صد برعکس اعلام می کند؟ آيا آنها می خواهند "دنبال کنندگان پروژه هسته ای ملی" را اميدوار کنند؟ انقدر مريضند که متوجه جبهه بی سابقه دنيا عليه ايران نشده اند؟ شايد می خواهند با اين وارونه کردن اخبار، و نقض آشکار اصول حداقلی انعکاس خبر "صدای يکپارچه ملت در استفاده صلح آميز هسته ای" را به گوش استکبار برسانند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
فرهاد

نه عزیزم ، اینها خرند نمی فهمند اروپایی ها چی میگند ، همین

لیموناسیون

سعید عزیز! انتظار خبر درست از تلوزیون ایران را داری؟ چه توقعی!