منافع طبيعی

خب دیگر، پرونده ایران امروز رسما به شورای امنیت گزارش شد و جواد وعیدی هم اعلام کرد اجرای پروتکل الحاقی را متوقف و غنی سازی را در سطح صنعتی آغاز خواهیم کرد. (من نمی دانم این آقای وعیدی چگونه به یکباره معاونت امور بین الملل شورای عالی امنیت ملی را از آن خود کرده. کسی که حداکثر تجربه اش مدیریت بخش دیپلماتیک روزنامه همشهری است و  پیش و پس از آنکه رئیس هیئت مذاکره کننده ایران شود، مرتب مصاحبه می کرد)
درست است که اکنون در مدارس هم در کنار "آب" و "بابا" واژه "غنی سازی اورانیوم" را هم آموزش می دهند و هر دو سوی پرونده (امریکا و ایران)  با همه توان بر تبلیغات سرکوب کننده طرفین می کوشند لیکن به نظر می رسد این پرونده به یک "بازی" حساس بدل شده که پایان آن مشخص نیست.
خب البته از دیدگاه ناسیونالیستی اگر نگاه کنیم، من فکر نمی کنم شهروندان "عادی" جامعه بدشان بیاید ایران حتی بمب اتم هم داشته باشد و بتواند مثل امریکا هر اراده ای را تحت لوای "ایدئولوژی واحد" در دنیا عملی کند.

این پرونده هسته ای هم لاکردار انقدر با پوست و گوشت ما عجین شده * که با همه ناخرسندیمان از وضع کنونی سیاست داخلی و خارجی، دلمان می خواهد به نتیجه ای به نفع ایران خاتمه پیدا کند و در جهت "منافع" مان باشد. طبیعیست که هر کس پی منافع خودش است. مگر روسیه و چین نبودند که این همه جیبهایشان را پر کرده ایم؟ چرا امروز علیه قطعنامه رای ندادند؟ فقط به این دلیل که منافعشان را در مجموع در رای موافق به این قطعنامه دیدند.
نگاهی به رای دهندگان مخالف قطعنامه بیاندازید؛ سوریه، کوبا و ونزوئلا.
کشورهایی که اکنون خود زیر سخت ترین فشار ها و انتقاد های بین المللی قرار دارند.

به هر روی "شاخ به شاخ" شدن با غرب آغاز شده و دوستان ما در تیم سیاست خارجی، قرار است در نهایت ایران را "برنده" کنند. تا ببینیم چه خواهد شد با تدابیر افرادی چون آقای وعیدی.
________________________________
* باید اعتراف کنم که اثر مستقیم تبلیغات و رسانه است!

تکميل: رئيس جمهور دستور رسمی را در اين خصوص صادر کرد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
ایران امروز

سلام شايد تا امروز نزديک به ۵۰ مقاله برای بچه های دبيرستان پيدا کردم. وضع خراب شد. همين. وعيدی هم کله درست حسابی ندارد. آفتاب با مغز سرش زياد تماس دارد!