بهره برداري "محصولات" سياست خارجي

مثل اينكه از همه طرف محصور شده ايم و هيچ راهي براي گريز از دام وجود ندارد. پل هاي پشت سرمان هم شكسته شده و بازگشت به گذشته هم "با اين حجم عظيم تبليغاتي داخلي" نشدني است يا دست كم اينكه به شدت هزينه بر است. چهره ي خسته ي لاريجاني، پيش از آنكه سياست دوگانه ي كشور را در قبال غني سازي نشان دهد، نمايانگر سردرگمي تيم سياست خارجي و "بسته بودن" دستشان به واسطه موضع گيري هاي رئيس جمهور است. <در دوره ي خاتمي هم صحبت از تعليق دو ساله شد و اروپا بدان هم راضي بود اما مگر چه شده كه ظرف يك سال، اروپا از اين پيشنهاد كه صريحا هم اعلام مي شود، استقبال نمي كند؟> از بالاترين مقام خارجي ما "متكي" گرفته تا ديگران، همه يك هدف دارند و آن تعديل مواضع ايران در آستانه اتخاذ تصميم هاي بين المللي عليه ايران است. گمانم چاره اي جز پذيرش و امتياز گيري به واسطه آن نداريم. راستي هنوز هم به ما قطعات هواپيما و امتيازات اقتصادي خواهند داد؟

جان بولتون: آمريكا براي مقابله با ايران به شوراي امنيت اتكاء نخواهد كرد.

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمد

عاقبت هر که نِگَريست نَگِريست. ظاهرا به جام زهر علاقه شديدی داريم.