عجب گرفتاری شده سوريه! آن از قطعنامه ۱۵۵۹ که بشار اسد بعد از فشار بی امان آمريکا مجبور شد به آن تن دهد، آن از گزارش دردسر ساز مهليس و اين هم از اين. سه اتفاق مربوط به هم، پشت سر هم و دارای نقطه ی مشترک و مهمی چون گسترش بسيار سريع و پوشش وسيع آن توسط رسانه.

/ 2 نظر / 12 بازدید
...

کم کم نوبت ايران است...

ایران امروز

سلام سعيد نگاه جالبی نسبت به رسانه ها داری. من قدرت آنها را باور دارم. می توان از اين رويکرد نگاهی ديگر هم داشت به اينکه زمانی ما هم بتوانيم يک چنين رسانه ای را در دست داشته باشيم يا نه؟ آنها خوب از اين سيستم بهره برداری می کنند بنا به هزاران دليل ولی اين قدرت را باور داشته باش ولی به اندازه خودش قد علم کن.